Asociacijos radijo klubo „Elektronas“ tikslai, sritys ir rūšys

1. Plėtoti ir propaguoti radijo mėgėjišką veiklą, užimti įvairaus amžiaus ir profesijų žmones, organizuoti ir vienyti radijo mėgėjus ir jiems prijaučiančius asmenis aktyviai Asociacijos veiklai, aktyvinti Asociacijos narių darbą eteryje.

2. Įgyvendinant šiuos uždavinius ir tikslus, Asociacija vykdo šias funkcijas:
2.1. Bendradarbiauja su Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), Lietuvos radijo mėgėjų draugija (LRMD), Lietuvos radijo sporto federacija (LRSF), plėtoja tarptautinius ryšius su užsienio šalių radijo mėgėjų klubais, draugijomis, federacijomis. Organizuoja bendrus renginius, rūpinasi savo narių dalyvavimu Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių radijo mėgėjiškų organizacijų veikloje bei renginiuose.
2.2. Vysto ir populiarina tradicines bei naujas radijo mėgėjiškas veiklas.
2.3. Asociacijos nariams pateikia informaciją apie radijo mėgėjiškas varžybas, diplomus, tolimas ar retas radijo mėgėjų stotis.
2.4. Organizuoja ir vykdo Asociacijos narių mokomąjį procesą — supažindina bei moko Asociacijos narius dirbti radijo mėgėjiškame eteryje bei konstruoti ir derinti radijo mėgėjišką įrangą.
2.5. Rūpinasi Asociacijos mėgėjiškos radijo stoties įkūrimu, aktyviu naudojimu bei plėtojimu.
2.6. Rengia radijo mėgėjų varžybas, sąskrydžius. Organizuoja mokomuosius seminarus ir stovyklas radijo mėgėjiškomis temomis.
2.7. Savarankiškai rengia ir tvirtina savo veiklos programą.